In Weerribben-Wieden ligt het grootste en mooiste laagveenmoerasgebied van Noordwest Europa. Water en land wisselen elkaar voortdurend af. Hierdoor is er leefruimte voor allerlei soorten planten en dieren. Het Nationaal Park Weerribben-Wieden dankt haar status mede aan de enorme soorten rijkdom.

Weerribben-Wieden

Je vindt er meren, sloten en vaarten, hooilanden en weilanden, rietlanden, trilvenen en moerasbossen. Duidelijk is dat het gebied door mensenhanden is ontstaan, met kaarsrechte kanalen en geulen, hooilanden en moerasbossen. Met weren, ribben en wieden.

Ontdek de wereld van Nationaal Park & het veenhart, Giethoorn & de waterdorpen, Zuiderzee & de handelssteden en Steenwijk & het hoge land.

Giethoorn & de waterdorpen

Kenmerkend voor het gebied zijn de waterdorpen, zoals Belt-Schutsloot, Dwarsgracht, Giethoorn, Jonen, Kalenberg, Muggenbeet, Ossenzijl en Wetering. En natuurlijk het dorp Beulake, dat zich tegenwoordig helaas op de bodem van de Beulakerwiede bevindt. De waterdorpen bestaan uit losse eilandjes waarop karakteristieke boerderijen met rieten daken staan die oorspronkelijk alleen per boot bereikbaar waren. Het meest bekende waterdorp is natuurlijk Giethoorn. Giethoorn heeft zich ontwikkeld van een bebost gebied met wilde geiten met hoorns (sommigen zeggen dat daar de naam Giethoorn vandaan komt), tot de eerste veenkolonie van Nederland, tot een vrij geïsoleerd waterdorp, tot een internationaal befaamde toeristische trekpleister. Het Venetië van het Noorden.

Het Venetië van het Noorden

Van straatarme veenkolonie tot internationale toeristentrekker. Waterdorp met rieten daken, hoge bruggen en smalle grachten. Herinneringen aan de tijd van turfstekers en rietsnijders die met karakteristieke punters door Giethoorn trokken. Omdat ze bovenop de platbodems stonden, moesten de bruggen hoog zijn. En de tjaskermolentjes? Die maalden het water weg en hielden het turf droog. Tegenwoordig houden ze de rietvelden juist nat.

Zuiderzee & de handelssteden

Blokzijl, Kuinre en Vollenhove keken eeuwenlang uit over de Zuiderzee, maar met de komst van de Noordoostpolder veranderde dat uitzicht drastisch. Wie langs de havenkolk van Blokzijl loopt, merkt dat de sfeer en de tradities zijn blijven hangen. Ook in Kuinre en vollenhove voelt het alsof de zeeschepen elk moment kunnen binnen varen.

Steenwijk & het hoge land

Met een beetje fanatsie horen wandelaars op de vestingwallen van Steenwijk het strijdgeweld tussen Spanjaarden en de Nederlanders. Vestingstad Steenwijk vormde tijdens de Tachtigjarige Oorlog het decor van veel oorlogsmishandelingen. Modern Steenwijk heeft een gezellig centrum met veel winkels en horeca. Buiten de stad wacht een afwisselend landschap met water, bossen en glooiingen. Dorpjes als Baars, Tuk & Witte Paarden liggen aan de Woldberg met daaraan grenzend landgoed De Eese.

Nationaal Park & het veenhart

De natuur van Nationaal Park Weerribben-Wieden ziet er ongerept uit, maar dat is slechts schijn. Vanaf de twaalfde eeuw veranderde dit veenmoeras onder invloed van de mens. Er werden dijken aangelegd waardoor de invloed van de Zuiderzee afnam. Sloten werden gegraven om het gebied te ontwateren en zo voor bewoning geschikt te maken. Toen men ontdekte dat gedroogd veen als brandstof kan dienen, werd turfwinning eeuwenlang de belangrijkstee broodwinning.

Flora & Fauna

Nationaal Park Weerribben-Wieden herbergt vele zeldzame en bijzondere plant- en diersoorten. In het rustige water van de sloten en trekgaten groeien allerlei waterplanten zoals watergentiaan, kikkerbeet of krabbenscheer. Op en in het water leven tal van moerasbewoners zoals vele soorten watervogels en insecten, maar ook de otter. Langs de oevers groeien planten als zegge, waterzuring, watermunt en natuurlijk het riet. In het schone water leven vissen als blankvoorn, modderkruiper en snoek, maar ook vele waterinsecten als ruggenzwemmers, libellenlarven en kokerjuffers.

Activiteiten in het Nationaal Park

In het Nationaal Park zijn 2 bezoekerscentra: Bezoekerscentrum de Wieden in Sint Jansklooster en Buitencentrum de Weerribben in Ossenzijl. Je vindt er meer informatie over het gebied, er worden vele leuke activiteiten en excursies georganiseerd. Wat te denken van bijvoorbeeld een excursie naar de eendenkooi, een vaarsafari of een veldexcursie met een boswachter?

Tip je vrienden

twitter facebook