Nationaal Park Nieuws

De krachtige samenwerking tussen Saxion en Nationaal Park Weerribben-Wieden

Saxion en Nationaal Park Weerribben-Wieden hebben de handen ineengeslagen en zijn een bijzondere samenwerking gestart om een mooi doel te behalen.

Het doel is waarde toevoegen aan een toekomstbestendig Weerribben-Wieden, met als uitgangspunten economisch en ecologisch floreren, zonder dat de leefbaarheid onder druk komt te staan. En de toeristen verleiden tot spreiden in het gebied. Een fantastische proeftuin, waar allerlei vraagstukken aan bod komen. Lees hieronder verder en ontdek alle ins en outs!

Weerribben-Wieden: meer dan alleen Giethoorn!

Nationaal Park Weerribben-Wieden ken je waarschijnlijk wel vanwege het pittoreske én wereldberoemde Giethoorn. Met recht wordt ze ook vaak ‘Hollands Venetië’ genoemd, vanwege de karakteristieke uitstraling en de vele bruggetjes, waterwegen en punters. Maar er is meer! Véél meer. De Weerribben zijn het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Europa. Je komt hier terecht in een oase van ruimte en rust met veel flora en fauna. De Wieden staan vooral bekend om de grote veenplassen en weidse wateren (ook wel ‘wieden’ of ‘wijden’ genoemd).

Klinkt allemaal fantastisch, en dat is het ook! Maar deze schoonheid heeft ook een keerzijde. Want hoe zorg je er voor dat er op een duurzame manier toch landbouw bedreven kan worden in dit kwetsbare stuk landschap? En hoe laat je de toerist zijn gang gaan zonder dat de natuur wordt aangetast? Unieke natuur en internationaal erfgoed zijn volop aanwezig, maar de spanningsvelden worden ook steeds vaker zichtbaar. Het gebied is al volop in ontwikkeling. Zo liggen er plannen voor een ‘European Wetlands Bezoekerscentrum’. Dit Wetland Center moet de identiteit van Weerribben-Wieden versterken en er voor zorgen dat toeristen langer in de regio blijven.

De academie-overschrijdende samenwerking tussen Saxion en Weerribben-Wieden

Om de spanningsvelden verder in kaart te brengen zijn onze ‘eigen’ Saxion studenten ingeschakeld. Het balletje is gaan rollen nadat er in het begin van het schooljaar een afstudeerstudente gestart is bij de Weerribben. Haar tutor, Nicolette Bolté (academie Hospitality Business School), kwam hierdoor in contact met Harold Viscaal (directeur Weerribben-Wieden). Hij zag een duidelijke meerwaarde in een samenwerking met Saxion en wilde dit graag verder uitrollen. Hij heeft met Nicolette Bolté en daarnaast de directeur en relatiemanager van de Hospitality Business School besproken hoe ze hier samen invulling aan kunnen geven. Dit resulteerde in de start van deze unieke samenwerking, waarbij niet alleen onderzoek, maar zeker ook implementatie centraal staat.

Met veel enthousiasme kunnen we inmiddels zeggen dat er momenteel een Smart Solutions Semester Team (binnen dit semester werken studenten van verschillende opleidingen samen aan complexe vraagstukken vanuit het bedrijfsleven) aan de slag is in de Weerribben-Wieden. Zij hebben als opdracht om een digitaal en fysiek gastvrijheidsconcept voor Weerribben-Wieden te ontwikkelen, waarbij het bezoekerscentrum van European Wetlands centraal staat. Daarnaast is er een student Planologie aan het werk met als afstudeeropdracht de bezoekersstromen in het gebied in kaart te brengen en deze te visualiseren. Er is dus niet alleen een samenwerking met de Hospitality Business School, maar ook met de academie Bestuur, Recht en Ruimte. En dat is bijzonder, want op deze manier kunnen we gebruik maken van de kennis en kunde vanuit verschillende invalshoeken. De student Planologie zal bijvoorbeeld met een andere bril kijken dan de Hospitality student.

Waarom een samenwerking met Saxion?

Weerribben-Wieden wil studenten een plek geven waar ze kunnen leren. Voor de komende jaren is daarom het gebied opengezet als leerplaats en projectenrealisatie voor studenten. Ze bekijken hoe ze vanuit bestuurskundig oogpunt handen en voeten kunnen geven aan de samenwerking tussen alle stakeholders. Want Weerribben-Wieden gelooft in de kracht van samenwerking. En in het bijzonder het samensmelten van natuur, landbouw en toerisme (cross-sectoraal) zodat je elkaar samen sterker maakt. Met de kennis die er is over de geschiedenis en de unieke (toeristische) kenmerken van het gebied is er gestart met proeftuinen. Hierin start een ontwikkeling waarin gezocht wordt naar een balans tussen economie, ecologie en leefbaarheid.

Wat ligt er nog op de plank?

Na de eerste start van de samenwerking gaan we deze verder uitbreiden. Hieronder een aantal projecten die nog in het verschiet liggen:
- 140 eerstejaars Tourism Management studenten starten binnen de module Waardecreatie met als opdracht meervoudige waarde te creëren door middel van samenwerking met de sectoren toerisme, landbouw en natuur;
- vier Hospitality Business School studenten starten met afstudeeropdrachten gerelateerd aan diverse thema´s binnen de Hospitality Business School;
- een student Bestuurskunde & Overheidsmanagement start met als afstudeeropdracht het zorgdragen voor acceptatie van en interactie door inwoners van activiteiten van het Nationaal Park;
- een groep tweedejaars ICT-studenten start met als opdracht een tool te ontwikkelen waarmee ondernemers hun aanbod kunnen afstemmen op hun doelgroep.

Lijkt het jou ook leuk om mee te werken aan de ontwikkeling van Weerribben-Wieden? En wil je meedenken hoe verschillende partijen elkaar kunnen versterken in plaats van verdringen? Dat kan! Er zullen namelijk weer nieuwe Smart Solutions Semester opdrachten en afstudeeropdrachten (YP) voor de Hospitality Business School opgestart worden, en projecten in het onderwijs voor de academie Bestuur, Recht en Ruimte.

Neem contact op met Nicolette Bolté (n.y.bolte@saxion.nl) voor meer informatie.

Tip je vrienden

twitter facebook