Nationaal Park Nieuws

Nationaal Park Weerribben-Wieden viert internationale Wetlands Day

Dinsdag 2 februari wordt wereldwijd de ‘dag van de wetlands’ gevierd, waarbij aandacht wordt gevraagd voor het belang en het behoud van natte gebieden. Ook Nationaal Park Weerribben- Wieden behoort tot de waardevolle wetlands

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest Europa en vervult daarmee een belangrijke rol voor de biodiversiteit. Het Nationaal Park vertelt het verhaal van de bijzondere natuur, landschap, cultuurhistorie en oude ambachten. We haken aan bij deze internationale ‘Wetlandsday’ met onder andere een speciaal programma voor jonge kinderen.

JeugdNatuurClub De Weerribben

De leden van JeugdNatuurClub De Weerribben zijn samen met Staatsbosbeheer en terreinbeheerders op pad geweest in het veengebied. Daar stond ook het ambacht van de rietsnijder centraal en hun essentiële rol bij het behoud van natuur en landschap. Zo maakt de nieuwe generatie ook kennis met de ambacht, en maken wij de kinderen bewust van de natuur en de cultuurhistorie die centraal staan in onze gebieden.

Onder druk

Wetlands staan wereldwijd onder druk en nemen af in kwaliteit en kwantiteit door afwatering, droogte, ontginning en vervuiling. In Nederland is een groot deel van het veen in vroegere tijden afgegraven en ingepolderd. Wat nog over is, heeft nu vaak te kampen met droogte, lage grondwaterstanden en verminderde waterkwaliteit. Terrein beherende organisaties, het waterschap, overheden en beroepsgroepen, zoals rietsnijders, zetten gezamenlijk de schouders er onder om De Weerribben en De Wieden als laagveenmoeras te behouden. World Wetlands Day is gewijd aan het bevorderen van het bewustzijn over het belang van wetlands voor mens en natuur. Deze gebieden zijn van belang voor de natuur maar ze leveren ook een essentiële bron van drinkwater, bieden werkgelegenheid en zijn van belang voor natuurgerichte recreatie. Wetlands zijn bijvoorbeeld meren, rivieren, zeekusten, koraalriffen en dus ook laagveenmoerassen.

Doe mee!

Vier het bestaan van het Nationaal Park Weerribben-Wieden online mee met de hashtag #RestoreWetlands of #WorldWetlandsDay of door een bezoekje aan- of wandeling in ons prachtige Nationaal Park.

Onze tip: wandeling Nationaal Park & Het veenhart (11km)
Wandel door het ‘drijvende’ land van de rietsnijders en mystieke moerasbossen. Waterdorpen als Kalenberg en Ossenzijl herinneren aan de tijd van de turfwinning. Bij Paasloo en Oldemarkt wacht een totaal ander landschap. Dik kans dat je onderweg zeldzame planten en dieren ziet. Bekijk hier de wandeling.

Tip je vrienden

twitter facebook