Nationaal Park Weerribben-Wieden is met ruim 10.000 hectare het grootste aaneengesloten laagveenmoerasgebied van Noordwest-Europa. Een labyrint van plassen, meren, slootjes, mysterieus ogende moerasbossen, uitgestrekte rietpercelen en bloemrijke hooilanden. Kraamkamer voor bijzondere plant- en diersoorten en uitvalsbasis voor varende, fietsende en wandelende recreanten.

Vuurvlinder

De ecologische waarde van het Nationaal Park is van internationale allure. Hier leven planten- en diersoorten die afhankelijk zijn van het laagveenmoeras. Water- en moerasplanten als krabbescheer, waterlelie en ronde zonnedauw voelen zich thuis, terwijl gele lis, koekoeksbloemen en veenpluis het landschap verder kleuren. Van sommige diersoorten als de grote vuurvlinder en de donkere waterjuffer biedt het Nationaal Park bijna de hele Nederlandse populatie onderdak. Dankzij de uitstekende waterkwaliteit is Weerribben-Wieden sinds 2002 het woongebied van de otter.

Man-Made

Weerribben-Wieden is ontstaan door mensenhanden. Een cultuurlandschap. Vanaf het midden van de 16e eeuw gingen de verveners aan de slag. De natte veenbagger werd gedroogd op smalle stroken land, de zogenaamde ribben. Zo ontstond het rechthoekige landschapsmodel van veengaten (weren) en ribben (legakkers) die werden gebruikt om het veen te drogen en te vervoeren. Te intensieve vervening zorgde in De Wieden voor te smalle legakkers die onder invloed van wind en golven werden weggeslagen en zo meren (wieden) vormden. De Weerribben bleef dat lot bespaard. Na het stoppen van de vervening in de 20e eeuw restte een uniek natuurgebied als erfenis van de verveners. De plaatselijke bevolking schakelde geleidelijk over op riet- en hooilandbeheer.

Beheer

Zonder een actief beheer zou een groot deel van Weerribben-Wieden verlanden en veranderen in een ondoordringbaar moerasbos. Planten en -resten vullen de wateren op en vormen een tapijt dat net wel of net niet begaanbaar is. Wortels verstrengelen zich, waterplanten verdwijnen om plaats te maken voor moerasvegetatie. De natuur haar gang laten gaan betekent een sterke achteruitgang van de verscheidenheid. Daarom is voortdurend menselijk ingrijpen nodig om de natuurlijk schatkamer van Weerribben-Wieden in stand te houden. Nationaal Park Weerribben-Wieden, waar mens en natuur actief samengaan!

Europees diploma

Wist je dat Nationaal Park Weerribben-Wieden een speciale status heeft voor bijzondere natuurgebieden in Europa. Daarmee is het één van de 74 belangrijkste natuurgebieden in Europa. De Raad van Europa heeft het Nationaal Park het European Diploma of Protected Areas toegekend in het kader van de Conventie van Bern. Geprezen wordt de afwisseling van open water, riet- en hooiland en moerasbossen. Die verscheidenheid is de kraamkamer voor bijzondere planten, vogels en insecten. De waterkwaliteit is zo schoon dat de otter zich er heeft gehuisvest.

Meer informatie over het Nationaal Park Weerribben-Wieden: www.np-weerribbenwieden.nl

Tip je vrienden

twitter facebook