navigatie overslaan

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten, beheerder van De Wieden

Natuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. Natuurgebied De Wieden, een groot laagveenmoerasgebied van 6250 ha, stelt Natuurmonumenten veilig tot in de eeuwigheid door natuur aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken voor iedereen.

Natuurmonumenten beheert De Wieden, het zuidelijke deel van Nationaal Park Weerribben-Wieden, intensief jaarrond: maaien van rietlanden, hooilanden, overjarig riet en trilvenen, het open houden van sloten en het verwijderen van bosopslag. Daarnaast zorgt Natuurmonumenten voor verjonging van de gestage verlanding die optreedt door bos te verwijderen en op die plek nieuwe trekgaten te graven of drijftillen vrij van bomen en bos te maken. Zo blijft de cirkel van water naar land en van land naar water ononderbroken, want de gestage verlanding van open water via drijftillen naar rietland, trilveen en bos is een belangrijke motor voor laagveenmoeras.

Er is ruim aanbod aan fietsroutes en wandelpaden in De Wieden om te genieten van de natuur, om te spelen, te ontdekken en te verwonderen. Daarnaast biedt het bezoekerscentrum in Sint Jansklooster een breed scala aan begeleide activiteiten aan: vaartochten, wandel-excursies, de watertaxi en de bezichtiging van de watertoren. Mens en natuur in De Wieden gaan al eeuwen samen en Natuurmonumenten betrekt haar omgeving actief bij het beheer en beleid. De natuur is per slot van rekening van en voor ons allemaal.