Nationaal Park Scholenproject

Het raadsel van de eendenkooi

'Het raadsel van de eendenkooi' gaat over natuur en cultureel erfgoed. Vroeger verdiende de kooiker een goede boterham met het werk in de eendenkooi. Maar wat deed hij daar dan? En waarom mocht er niemand met hem mee de kooi in? Tijdens een buitenles in de Kloosterkooi ontrafelt de kooiker van nu dit raadsel.
Dit programma is ontwikkeld voor groepen 5 en 6, maar ook combinatieklassen met groep 4 of 7 zijn mogelijk.

Reserveren

Basisscholen kunnen reserveren via het digitale boekingssysteem: reservering maken.

Reserveer nu

Voor last-minute reserveringen (binnen 3 weken) of andere vragen, kunt u contact opnemen met de boswachter van Staatsbosbeheer: 06-55715706 /

Verantwoording en voorbereiding

'Het raadsel van de eendenkooi' past in het onderwijsprogramma en sluit aan bij Orientatie op jezelf en de wereld, mens en samenleving (kerndoelen: 12, 39, 40, 44 en 56). Het is een 'laagdrempelig' programma waarvoor geen uitgebreide voorbereiding op school nodig is. Wel zijn er aandachtspunten voor de leerkracht geformuleerd.

Uitvoering

  • De groep is om 10.00 uur aanwezig op het grote Parkeerterrein in Kalenberg
  • De kooiker verwelkomt daar de groep en neemt ze lopend mee naar de eendenkooi
  • Het programma duurt in totaal 2 uur

Tip je vrienden

twitter facebook