navigatie overslaan

Jachthaven Blokzijl

De havenmeester van Blokzijl heeft zijn havenkantoor in de haven aan de Noorderkade. Het toiletgebouw is wellicht wél even zoeken, want dit gebouw is niet direct aan de haven gelegen maar in de Kerkstraat.

Noorderkade

Jachten tot een lengte van circa 14 meter kunnen een plaats vinden aan de vernieuwde langere vingerpieren aan de Noorderkade. In de midden zijn de vingerpieren het langst en links en rechts van het midden zijn de vinger pieren iets korter maar ook daar kunnen grotere boten prima liggen.

Zeedijk

De overkant, de hoge kade, de Zeedijk genaamd is gereserveerd voor jachten groter dan 12 meter. Aan deze kade wordt u verzocht zoveel mogelijk aan te sluiten en medewatersporters langszij te accepteren.

Zuiderkade

Achter het remmingwerk van de Sluis aan de Zuidkant van de havenkolk (De Zuiderkade) zijn ligplaatsen voor jachten tot 9m.

Balkenhaven

In overleg met de havenmeester kan ook gebruik gemaakt worden van vrije ligplaatsen in de Balkenhaven aan de Houtzagerijweg als deze beschikbaar zijn.

Beatrixstraat, de loswal en het Schelpenpad Buiten de havenkolk kunt u ook een ligplaats vinden, zonder voorzieningen, aan de Beatrixstraat, de loswal en het Schelpenpad.