Excursies & workshops

Als je eenmaal kennis hebt gemaakt, wil je er meer over weten er meer beleven! Dit unieke landschap, gelegen in de provincie Overijssel, kent een rijke geschiedenis. Het is ontstaan door vervening en rietteelt. Sloten, vaarten, meren, rietlanden, hooilanden, weilanden en moerasbossen wisselen elkaar af. Dit gebied is het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest-Europa.