navigatie overslaan

De Wicher

De poldermolen de Wicher in Kalenberg is de enige spinnekopmolen in Overijssel. Vroeger diende die om het waterpeil in de 'de Boonspolder' op peil te houden. Tegenwoordig vervult de molen nog steeds een belangrijke rol in de waterhuishouding van dit gebied. De molen is in 1943 afgebroken en in 1982 herbouwd. Tijdens excursies laat de molenaar zien hoe de molen werkt.

Spinnekopmolen de Wicher

De Weerribben-Wieden is een van de grootste laagveenmoerassen in Noordwest Europa. De fraaie patronen in dit waterrijke gebied zijn ontstaan door de mens. Wonen en werken in een laagveenmoeras betekent leven met water. Naast grote waterplassen bestaat het gebied uit een wirwar van kleine natte landjes en smalle waterloopjes. Overal staan molentjes om het waterpeil te beheren. Vroeger waren dat vooral de houten spinnekopmolens, maar die zijn bijna allemaal verdwenen.