Stadswallen van Steenwijk

Zoals het hoort bij een echte vestingstad heeft ook de oude binnenstad van Steenwijk prachtige contouren die nog steeds goed zichtbaar zijn.

Steenwijk verwierf al in de 13de eeuw stadsrechten. Het bouwen van een stadsgracht bleef echter aanvankelijk achterwege. Dat kwam doordat de vestingstad in het noorden werd beschermd door het moerassige dal van de rivier de Aa die daardoor een natuurlijke hindernis vormde. Pas nadat herhaalde invallen en plunderingen hadden aangetoond dat alleen een omwalling de oplossing was, werden er plannen gemaakt voor het graven van een stadsgracht. De stad werd ontsloten door 4 poorten: de Gasthuispoort, de Onnapoort, de Oosterpoort en de Woldpoort. De laatste poort werd in 1846 afgebroken. De wallen waren eerst eenvoudige verdedigingswerken die later verstevigd en uitgebreid zijn met een achttal bastions. Na de afbraak van de poorten werden de wallen steeds meer verwaarloosd en (al vooruitlopend op de Vestingwet van 1874) afgegraven ten behoeve van het verkeer en de stadsuitbreidingen. De omwalling werd een wandelgebied en werd gebruikt als bleekveld voor de was. Eind vorige eeuw zijn de stadswallen deels gerestaureerd/gereconstrueerd. Tussen de Gashuisstraat en de Molenwal is de wal weer op hoogte gebracht en zijn de bastions hersteld, zodat het krijgshaftige verleden van Steenwijk nog steeds goed zichtbaar is.

Contact

Adres
Stadswal 1
Steenwijk

Tip je vrienden

twitter facebook