De stuwwalroute bij Heerlijkheid De Eese

Leestijd 4 minuten

Ontdek de mooiste plekken van het stuwwallandschap bij Steenwijk. Trek de wandelschoenen aan voor een elf kilometer lange route langs hoogtes, grafheuvels, zwerfstenen en andere herinneringen aan een eeuwenoude geschiedenis. De tocht voert onder meer over het imposante landgoed De Eese. ‘Stuw’ de motivatie voor een stevige wandeling in een verrassend landschap alvast omhoog met de volgende 9 hoogtepunten die je langs de route kunt zien.

1. Koe en Kalf

Beginpunt van de wandeling vormen twee zwerfstenen die in de volksmond bekend staan als Koe en Kalf. Ze liggen op een heuveltje, omringd door een halve cirkel aan bomen. Over de betekenis lopen de meningen uiteen. Volgens sommigen zijn zwerfstenen Koe en Kalf onderdeel van een Germaanse rechtsplaat. Anderen denken dat ze overblijfselen zijn van een hunebed. Verderop in deze omgeving stond ook een groot hunebed. De Historische Vereniging van Steenwijk vermoedt eerder dat de stenen hier zijn geplaatst of zijn blijven liggen tijdens een transport.

2. Wit jagershuis

Het witte jagershuis De Koepel behoorde in de 19e eeuw bij landgoed De Bult. Toen dat in 1908 werd verkocht, nam eigenaar Van Nijenrode van het verderop gelegen landgoed De Eese het huis over. De Koepel was in het verleden overigens een korenmolen. Na een gedeeltelijke sloop veranderde het pas in 1890 in het huidige jagershuis. In het fundament is de molenvoet nog zichtbaar.

3. Heerlijkheid De Eese

Prachtig landgoed met een geschiedenis die terugvoert naar de middeleeuwen. Onderdelen zijn een statige woning, het Rode Landhuis, een uitgestrekt bos en heidevelden. Huis de Eese stamt uit 1619, staat op een heuvel en wordt omringd door een dubbele gracht. In het bos en op de heidevelden zijn verschillende grafheuvels. Die bewijzen dat dit gebied al zeer vroeg bewoond is geweest. Al was de bebouwing toen nog niet zo statig als nu op Landgoed de Eese.

4. Rode Landhuis

Het opvallende Rode Landhuis stamt uit het begin van de 20e eeuw. In die periode veranderde het aanzicht van het landgoed voor een deel. Tuinarchitect Springer ontwierp onder meer twee vijvers en een tuin met een bijzondere collectie naaldbomen (pinetum). Deze landschappelijke aanleg vormt een mooi geheel met het landelijke en agrarische gebied in de omgeving.

5. Grafheuvel en hunebed

Dankzij de natuurlijke hoogte die dit gebied dankt aan de voorlaatste ijstijd, was de omgeving van het huidige landgoed blijkbaar aantrekkelijk voor vroege vormen van bewoning. Van die vroege bewoners zijn vooral sporen van de grafcultuur gevonden. Helaas verdween in de 19e eeuw een groot hunebed van het landgoed. Dat moet één van de weinige hunebedden buiten Drenthe zijn geweest. Een aantal grafheuvels is nog wel zichtbaar in het landschap. Ook die verwijzen naar de vroegste vormen van bewoning.

6. Oudste wiel van Nederland

Bij baggerwerkzaamheden in 1960 kwam een bijzondere vondst boven water. Dat staat te boek als het oudste houten wiel van Nederland. Volgens kenners gaat het om een Neanderthaler-bladspits en een eikenhouten schijfwiel die ongeveer in 2600 voor Christus gemaakt moeten zijn. Omdat er geen gebruikssporen zichtbaar zijn, gaat het vermoedelijk om een wiel dat een rijk stamhoofd als ‘gift’ meenam in zijn graf.

7. Celtic fields

Ook zo’n plek met waardevolle sporen van vroegere menselijke bewoning. De celtic fields verwijzen naar de ontwikkeling van het boerenbestaan. Dat kwam in de Bronstijd (2000-800 v Chr.) en de IJzertijd (800-1200 v Chr.) op gang. Raatakkers (celtic fields dus) zijn akkervelden met daar omheen aarden wallen. En deze veranderden het landschap ingrijpend. Dankzij de wallen zijn de raatakkers nog steeds in het landschap te zien, zoals op deze plek.

8. Het Eeserveld

Zuidelijk van landgoed De Eese ligt Het Eeserveld. Tot aan de 20e eeuw bestond dat vooral uit bossen, maar tegenwoordig wisselen heide en dichte bebossing elkaar af. Ook dit is een plek vol archeologische vondsten en sporen. Bijzonder zijn bijvoorbeeld de grafheuvels die de laatste tijd beter zichtbaar zijn. Het zijn ronde of ovaalvormige heuvels uit de late Kopertijd en Bronstijd. Omdat op deze plek meerdere heuvels dichtbij elkaar liggen, hebben ze een beschermde monumentale status. Menselijke resten zijn niet aangetroffen, maar wel onder andere een standvoetbeker, een strijdhamer, en een zeldzaam vuurstenen mes.

9. Buitenplaats De Bult

Buitenplaats De Bult maakt onderdeel uit van landgoed De Bult dat in 1908 in delen is verkocht. Een deel is nu het terrein van vakantiepark Residence de Eese. Toeristen vieren daar vakantie in een imponerende omgeving. De voormalige landgoedeigenaren legden bijvoorbeeld bijzondere vijverpartijen aan. Bij Buitenplaats De Bult aan de Bultweg 7 is het vroegere landgoed nog voor een deel te zien. Het landhuis en het landschapspark stammen beide uit het einde van de 18e, begin van de 19e eeuw. Publiek is op speciale dagen welkom in het park met de slingerende paden en grote solitaire bomen.

Route

Wandel ook door de zeer indrukwekkende omgeving en langs de bijzondere hoogtepunten. Trek een paar uur uit voor deze elf kilometer lange wandeling. Download de route.

Wat vind je van de informatie op deze pagina?

 1. Cultuur

  Riet, punters en visserij in de Weerribben-Wieden

 2. Eten & Drinken

  Culinair genieten in Steenwijk

 3. UIT in de regio

  Kom shoppen in Steenwijk Vestingstad

 4. Natuur

  Mooie fotolocaties in Nederland: leg Weerribben-Wieden vast op beeld

  Erik

Tip je vrienden

twitter facebook