Weerribben-Wieden

Als je vanuit de kerktoren in Steenwijk om je heen kijkt, is de variatie bijna tastbaar. Kijk je richting zuidwest-Drenthe dan verandert laagveen in hoge zandgronden. En als je je hoofd omdraait en richting de Noordoostpolder kijkt, zie je oud in nieuw land veranderen. Binnen een straal van 40 kilometer kun je al die variatie in landschap en cultuurhistorie ontdekken.

Of je nu gaat kanovaren in Fryslân, gaat struinen op de hei in Drenthe, de Hanzesteden Zwolle, Kampen of Hasselt wilt ontdekken of vier meter onder zeeniveau in het nieuwe land Noordoostpolder wilt staan… of je wilt verdiepen in de ontginning van het laagland, in Weerribben-Wieden sta je in het hart van die ontdekkingstocht.

IJsseldelta en Hanzesteden

Slogan van het Nationaal Landschap ijsseldelta is ‘Nederland in het klein’ en dat is niet voor niets. Het karakteristieke deltalandschap, gecombineerd met een eeuwenoude handelsgeschiedenis met indrukwekkende koggen op de ijssel. We denken terug aan de gouden tijden van welvaart en handel. Hoewel het leven in Weerribben-Wieden vaak hard werken en zwaar was, was de turfhandel voor dit gebied onmisbaar. Stadjes als Zwartsluis, Blokzijl en Meppel leefden ervan. De IJssel en handel zijn onlosmakelijk verbonden met de Hanzesteden zoals Kampen en Zwolle, middeleeuwse centra van de handel in Europa. De oude koggeschepen die in de Flevopolders en de IJssel zijn gevonden, zijn het bewijs van de voorspoed die de Hanze de verschillende steden brachten.

Hasselt
Hasselt

Zuidwest Drenthe

Met drie Nationale Parken op zo’n korte afstand van elkaar is Weerribben-Wieden een natuurlijke parel in het Nederlandse landschap. Het Dwingelderveld met paarse heide, het Drents-Friese Wold met bossen en zandvlaktes en Weerribben-Wieden met rietland en water. Deze parken vertellen samen het ontstaan van Nederland, op de grens van land en water. Van de stuwwallen tot moerassen, van de bossen tot het riet. van droge gronden naar vruchtbare gronden.

Rottige Meente en Friesland

Vanuit landschappelijk en ecologisch oogpunt zijn er veel overeenkomsten tussen Weerribben-Wieden en de veengebieden in Friesland, zoals de Rottige Meente en de Alde Feanen. Het landschapsmozaïek van langwerpige (leg) akkers, water en riet strekt zich over provinciegrenzen uit en biedt een diversiteit aan flora en fauna. De landschappelijke verbindingen tussen Rottige Meente en Weerribben-Wieden worden het mooist gesymboliseerd door de otter, die in 2002 in Nationaal Park Weerribben-Wieden is uitgezet en inmiddels ook rondzwemt in de Rottige Meente.

Noordoostpolder

Blokzijl en Vollenhove liggen op de overgang van het oude naar het nieuwe land. Sta je op de dijk bij Blokzijl en kijk je richting het noordoosten, dan zie je langgerekte legakkers, water en riet. Kijk je richting het westen, zie je het nieuwe land. grote vierkante percelen grasland, gemaakt voor de modernste agrarische machines. De karakteristieke molentjes in de Weerribben zijn in de Noordoostpolder opgevolgd door de moderne windmolens van nu.

Tip je vrienden

twitter facebook