navigatie overslaan

Zonder hoogland, geen laagland. Het hoogland en de stuwwallen rondom Steenwijk, zoals De Bult, vormen de natuurlijke grens rondom de Weerribben-Wieden. Onderaan deze wallen ligt het veen. De Bult en Eesveen vertellen en duiden in hun naam al het verhaal van het gebied. De bewonersgeschiedenis gaat zelfs terug tot de prehistorie. Zo bevinden zich grafheuvels op de Eese en is er een wiel gevonden uit de ijzertijd. Het kasteel uit 1619 biedt nog iedere dag een romantische aanblik.

Het verhaal van hoog- en laagland

Op het grensvlak van Overijssel, Drenthe en Friesland: Heerlijkheid de Eese. Meer dan 800 hectare groot en met zichtbare sporen uit het verleden. In het prachtige woud ruist het nog van de verhalen. Natuur en cultuurhistorie gaan hier hand in hand. Wijde lanen, heldere vennen en zomaar uit het niets kaarsrechte productiebossen met naaldbomen. Het was in de 15e eeuw dat het landgoed tot Heerlijkheid werd verheven. Die status gaf de Heren van De Eese volmacht recht te spreken onafhankelijk van de schout van het nabije Steenwijk. Verscholen in het landgoed doemen meer echo’s uit het verleden op. Een natuurlijk golvende vallei met grafheuvels uit de steentijd.