Weerribben-Wieden; waar hoog nederland laag wordt

Weerribben-Wieden, op de grens van vier provincies en een aantal Nationale Parken en Landschappen, ligt in het hart van Nederlandse cultuurgeschiedenis. Hier spelen zich de historische verhalen af over de Spaanse oorlog, de Hanze, de handelsroutes, de ontginningen en het begin van de welvaartsstaat. De ontstaansgeschiedenis van laag Nederland en het leven met het water wordt hier verteld.

Grootste zoetwatermoeras van Noordwest-Europa;

Weerribben-Wieden is door de mens gemaakt. Met de voeten in het veen en de handen in het riet. tussen het hogere plateau van Drenthe in het oosten en de duinenrand in het westen ontstonden na de ijstijden moerassen, die in de middeleeuwen deels werden ontgonnen. Turfstekers van vroeger en rietlandbeheerders van vandaag vormden en vormen met hun blote handen het landschap van dit inmiddels grootste zoetwatermoeras van Noordwest-europa.

Overgangen van Nederland

Weerribben-Wieden is een parel in Nederland. Een unicum in ons land en de wereld. Weerribben-Wieden verbindt een mozaïek van cultuurhistorie en landschappen. Van hoog naar laag, van droog naar nat, van zoet naar zout, van zand naar klei en veen. Nergens anders worden die overgangen van Nederland zo duidelijk zichtbaar. Wisselende landschappen, met bijpassende volksaarden met elkaar worden verbonden.

Ontdek de wereld van:
Nationaal Park & het veenhart;
Giethoorn & de waterdorpen;
Zuiderzee & de handelssteden en;
Steenwijk & het hoge land.

Tip je vrienden

twitter facebook