Nationaal Park Scholenproject

Ik zie, ik zie..

Ik zie, ik zie …

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet… De leerlingen zoeken naar acht dieren die zijn verstopt in de natuur. Ze moeten goed zoeken, want de dieren hebben een schutkleur, zitten verscholen in een hol of leven onder de grond. De sporen die ze achterlaten verraden waar ze zijn (geweest). Dus let daar goed op!

De acht verschillende diersoorten die de kinderen leren kennen zijn: egel, mol, ree, kikker, uil, muis, ringslang en otter. Bij elk dier hoort een opdracht. Na afloop krijgen alle leerlingen een stickervel mee. Op school of thuis kunnen ze dan de acht dieren op de juiste plek plakken.

Reserveren

Basisscholen kunnen reserveren via Reserveer nu. Bij een combinatieklas met groep 3 (en/of 4), kunnen deze leerlingen het Kleurenspel doen. Dit kunt u als u reserveert aangegeven bij 'opmerkingen'. Voor last-minute reserveringen (binnen 3 weken) of andere vragen, kunt u contact opnemen met het bezoekerscentrum van uw keuze:

Voorbereiding & herinnering

Er is weinig voorbereiding nodig voor het welslagen van Ik zie, ik zie. Het is altijd zinvol om tevoren op school aandacht te besteden aan wat er gaat gebeuren: de klas gaat op bezoek in Nationaal Park Weerribben-Wieden, de natuur in, op zoek naar dieren. De leerkracht krijgt drie weken voor het bezoek per e-mail (herinnering) de link naar de opdrachten, zodat de leerkracht kan zien wat de kinderen bij het centrum gaan doen. En ontvangt de link naar het kopieerblad. Door het kopieerdblad te gebruiken, worden de ouders vooraf geïnformeerd over wat er van hun verwacht wordt.
Mocht u door omstandigheden genoodzaakt zijn om de afspraak te wijzigen, dan vindt u daarvoor alle benodigde informatie in deze herinneringsmail.

Uitvoering

  • De leerkracht meldt zich aan de balie van het bezoekerscentrum
  • Een schoolgids van het centrum geeft een introductie
  • De leerlingen gaan in groepjes met hun begeleider (vanuit school) buiten de opdrachten doen
  • De medewerker geeft een afsluiting
  • De leerlingen zijn ongeveer 1,5 uur bezig in en rondom het bezoekerscentrum.

Terug op school

  • De leerkracht bespreekt met de leerlingen de opgedane ervaringen
  • De kinderen gaan aan de slag met hun stickervel: ze plakken de stickers van de acht dieren op de juiste plek in het Weerribben-Wieden landschap.

Tip je vrienden

twitter facebook