Familie Tromp Meesters drukte stempel op Steenwijk

Leestijd 5 minuten

Buitenstaanders associëren de gefortuneerde familie Tromp Meesters met de pracht en praal van villa Rams Woerthe. Steenwijkers weten dat de familie veel meer betekende voor de stad. De Tromp Meesters sloten zich bepaald niet op in hun weelderige onderkomens, maar speelden anderhalve eeuw lang een grote rol in de samenleving. Lees meer over de geschiedenis en de wapenfeiten van de familie.

De sjieke dubbele achternaam nam de familie in 1873 aan. In dat jaar vroeg houthandelaar Salko Meesters toestemming om ook de achternaam van zijn moeder te mogen voeren. Bij koninklijk besluit ging hij vanaf dat moment als Salko Tromp Meesters door het leven. En die naam mocht ook zijn nageslacht voeren. Zonen Jan en Jan Hendrik konden zich daardoor ook Tromp Meesters noemen.

Familie met fortuin

Op het moment van de naamswijziging beschikte de familie over het nodige fortuin. Al in 1743 runde wat toen nog de familie Meesters was, een eek- en volmolen aan het Steenwijkerdiep. Daarmee steeg hun aanzien snel. In de volgende eeuw waren drie familieleden burgemeester van Steenwijk. Onder leiding van de broers Hendrik en Salko groeide vanaf 1830 het bedrijf uit tot grote proporties. Ze bouwden de molen om tot houtzaagmolen en als houthandelaars deden ze ook over de grenzen veel zaken, onder meer met Rusland. Het bedrijf was voor die tijd zeer vernieuwend. Salko Tromp Meesters behoorde bijvoorbeeld bij de eerste vijfhonderd Nederlandse bedrijven die investeerden in een stoommachine. Daardoor kon hij hout veel sneller verwerken.

Geboren ondernemer

Na het overlijden van Hendrik zette Salko de onderneming voort. Hij betrok zijn beide zonen Jan en Jan Hendrik al snel bij de handel. Vooral Jan Hendrik bleek een geboren ondernemer. Hij zorgde voor nog meer verkopen aan het buitenland. Toen Salko in 1895 overleed, erfden de broers een miljoenenkapitaal. Snel daarna lieten ze imposante woningen bouwen. Jan Hendrik ging wonen in het luxueuze Rams Woerthe, een gebouw dat bekend staat om de art nouveau architectuur. Jan ging elders in de stad wonen, in het niet veel minder weelderige Nijenstede. Die, ondertussen afgebroken, villa stond aan de huidige Tromp Meestersstraat.

Landschap verandert

De bouw van Rams Woerthe en de aanleg van het park daarachter ging niet zonder slag of stoot. Het landschap veranderde ingrijpend. Jan Hendrik kocht de grond voor 23.000 gulden van de gemeente Steenwijk. Hij mocht na lang onderhandelen de Steenwijker Aa afsluiten. Die waterloop stroomde voor die tijd op het terrein van Tromp Meesters, waardoor bijvoorbeeld ook turfschepen afmeerden. Als tegenprestatie moest Tromp Meesters daarvoor wel een verbinding graven tussen dezelfde Steenwijker Aa en het Steenwijkerdiep. Bij de bouw en de inrichting van Rams Woerthe werden kosten noch moeite gespaard.

Park Rams Woerthe
Park Rams Woerthe

Actief in het onderwijs

Ondanks dat ze met de bouwen van die woningen hun rijkdom bepaald niet onder stoelen of banken staken, zetten ze zich ook veel en vaak in voor de samenleving van Steenwijk. Jan Hendrik bemoeide zich bijvoorbeeld met de verbetering van het onderwijs. Hij was voorzitter van de afdeling Steenwijk en Omstreken van Volksonderwijs. Samen met zijn broer schonk hij 1898 een groot bedrag voor de verbouw van een school aan de Gasthuisstraat.

Kapitaal voor school

Bovendien spande Jan Hendrik zich in voor de komst van de ‘practische Ambachtsschool’. Die opende in 1903 de deuren aan de Stationsstraat. Hij stond daarna garant voor de flinke tekorten in de eerste jaren. In 1901 stelde hij maar liefst 100.000 gulden, in die tijd een kapitaal, beschikbaar voor een Hogere Burgerschool. Pas na zeven jaar kwam overigens toestemming voor de daadwerkelijke bouw.

Bestrijding bedelarij

Ook buiten het onderwijs bemoeide Jan Hendrik Tromp Meesters zich nadrukkelijk met de dagelijkse gang van zaken in Steenwijk. Hij was bijvoorbeeld lid van de Commissie voor Werkverschaffing en bestuurslid van de Vereniging tot Bestrijding der Bedelarij door Werkverschaffing. Vader Salko voelde zich bij dat laatste onderwerp ook al betrokken. Na zijn dood werd met door zijn erfenis een werkinrichting ‘tot wering der bedelarij’ gesticht. Werklozen uit Steenwijk konden daar aan de slag. Het gebouw deed tot aan de Tweede Wereldoorlog dienst. Ondertussen ontvangt een Chinees wokrestaurant gasten op deze locatie. Zoon Jan Hendrik was ook nog betrokken bij het verbeteren van de volkshuisvesting en de oprichting van de stichting Wijkverpleging.

Politicus

Jan Hendrik Tromp Meesters was verder negen jaar onafhankelijk liberaal gemeenteraadslid en voorzitter van de Steenwijker Kamer van Koophandel. Met zijn raadswerk stopte hij toen het college van B en W het uurwerk in de St. Clemenstoren niet wilde repareren, zoals de gemeenteraad had besloten. Belangrijk wapenfeit als Kamervoorzitter was de tramverbinding die tussen Steenwijk en Oosterwolde werd aangelegd. De beroemde Steenwijker was tussen 1904 en 1908 ook nog lid van Provinciale Staten.

Tromp Meestersstraat

Op betrekkelijk jonge leeftijd (53 jaar) overleed Jan Hendrik Tromp Meesters, tijdens een zakengesprek in Amsterdam. Zijn gezondheid liet hem daarvoor al steeds vaker in de steek. Steenwijk was geschokt door het overlijden van de man die zoveel voor de stad betekende. Als waardering doopte het stadsbestuur de Nieuwe Stationsweg om tot Jan Hendrik Tromp Meestersstraat. Niet veel later kwam daar ook de hbs waarvoor Jan Hendrik zich zo lang had ingespannen. Hij leeft verder voort in de naam van scholengemeenschap RSG Tromp Meesters. In de gevel van de school aan de Lijsterbesstraat staat de naamgever afgebeeld in een glas-in-lood-gedenkraam. Overigens zie je ook in de Tromp Meestersstraat veel terug van de art nouveau architectuur, net zoals bij Villa Rams Woerthe.

Rams Woerthe
Rams Woerthe

Weduwe Tromp Meesters

Jan Hendrik Tromp Meesters was getrouwd met Anna Catharina Viëtor. Die woonde na het overlijden van haar echtgenoot nog even in Rams Woerthe en verhuisde toen naar de Van den Kornputsingel. Daar betrok ze weer het huis waar ze eerder ook met Jan Hendrik woonde. Later verhuisde ze naar de regio Arnhem waar haar familieroots lagen. Het echtpaar had vier zonen, waarvan er drie betrekkelijk kort achter elkaar stierven. Een dochtertje overleed op 1-jarige leeftijd. Lees meer over de art nouveau architectuur in Steenwijk.

Wat vind je van de informatie op deze pagina?

 1. Cultuur

  Kleurrijke bloemencorso's en gondelvaarten in Weerribben-Wieden

 2. Cultuur

  Supertof en informatief; de 4 leukste (stads)wandelingen met gids

 3. Ontdek alle verhalen van toen en nu

  Sfeervolle Zuiderzeestadjes op de grens van het nieuwe land

 4. Ontdek alle verhalen van toen en nu

  De geschiedenis komt tot leven in het heden

Tip je vrienden

twitter facebook